Cherkassy Experimental Station of Bioresources of NAAS

the main institution of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine for the coordination of scientific research in furry and rabbit breeding

Вплив типу приміщення на формування основних параметрів мікроклімату та продуктивність свиней

В.М. Волощук, М.С. Небилиця, С.Ю. Смислов, О.М. Мазанько Черкаська ДСБ НААН.- 2018.- 32 с. У рекомендаціях викладено експериментальні дані з моніторингу температурно-вологістного режиму свинарників деяких типів, за сезонами року, та їх вплив на продуктивні якості свиней. Метою досліджень було економічно обґрунтувати стратегію покращення основних параметрів мікроклімату свинарських приміщень на засадах енергоефективності.