Cherkassy Experimental Station of Bioresources of NAAS

the main institution of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine for the coordination of scientific research in furry and rabbit breeding

Проектування інтенсивного виробництва кролятини в Україні

М.І. Бащенко, І.С. Лучин, О.В. Бойко, Л.М Дармограй, О.Ф. Гончар, О.М. Гавриш Проектування інтенсивного виробництва кролятини в Україні: Монографія. - Черкаси: Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН, 2019. – 212 с. У монографії теоретично обґрунтовано і продемонстровано концепцію технології інтенсивного виробництва кролятини в умовах України. Розроблені проекти приміщень і обладнання для утримання 720 голів основних кролематок за умов інтенсивного виробництва, що дозволяє одержати 33600 голів відгодівельного молодняку кролів живою масою понад 900 ц в рік. Проведено системно-технологічні дослідження в галузі кролівництва зі створення технології інтенсивного виробництва кролятини з використанням наявного в Україні генофонду кролів (місцевої шиншили, фландра та білого велетня) та принципи формування стада для інтенсивного виробництва кролятини. Створена система годівлі кролів та рецепти повнораціонних гранульованих комбікормів. Затрати кормів на 1 ц кролятини при цьому здешевлюються на 11 %. З’ясовано вплив концентрації сірки та цистину в шерсті на формування постнатальних показників хутра молодняку кролів та досліджено вміст мікроелементів, питому активність радіонуклідів у різних тканинах організму кролів та шляхи їх надходження. За таких підходів до інтенсивного виробництва кролятини чистий дохід на основну кролематку в рік зростає на 483 грн., що дозволить підвищити рентабельність виробництва кролятини на 10 %. Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів зооветеринарного профілю, зооветспеціалістів, керівників кролегосподарств.