Cherkassy Experimental Station of Bioresources of NAAS

the main institution of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine for the coordination of scientific research in furry and rabbit breeding

Утримання кролів в приміщеннях закритого типу

В рекомендаціях висвітлено результати досліджень показників продуктивності кролів, які вирощувалися в умовах закритих приміщень (капітального та полегшеного типів). Висвітлино рівень впливу макро- та мікрокліматичних факторів на реалізацію продуктивних якостей кролів породи полтавське срібло за промислової технології утримання. Методичні рекомендації розроблено в Черкаській дослідній станції біоресурсів НААН в межах виконання науково-технічної програми 36. «Селекційно-технологічні рішення ефективного виробництва продукції кролівництва та хутрового звірівництва» («Кролівництво та хутрове звірівництво») завдання 36.00.02.03. П. «Вивчити вплив параметрів мікроклімату приміщень на продуктивні та відтворювальні якості кролів в умовах господарств різних форм власності» (NoДР 0116U002147 керівник НДР Гончар О.Ф – к.с.-г.н., с.н.с.) Розраховані на зооветспеціалістів, науковців, викладачів, аспірантів та студентів зооветеринарного профілю, а також керівників звірогосподарств та фермерів.