Cherkassy Experimental Station of Bioresources of NAAS

the main institution of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine for the coordination of scientific research in furry and rabbit breeding

Теоретичне обґрунтування шляхів оптимізації селекційного процесу в популяціях молочної худоби.

В рекомендаціях викладено та узагальнено літературні дані та власні розробки щодо результативності формування високопродуктивних молочних стад, доведено підвищення спадкового потенціалу молочної худоби за використання генофонду голштинської породи та його реалізацію за подібних умов технологічного середовища. Уточнено дію поліпшуючої селекції, при формуванні молочної продуктивності стада великої рогатої худоби різних порід, що розвивається як відкрита популяція за інтенсивного використання бугаїв-плідників голштинської породи. Розраховані на зооветспеціалістів, науковців, викладачів, аспірантів та студентів зооветеринарного профілю, а також керівників господарств та фермерів. Одержані результати наукових досліджень обґрунтовують конкурентоспроможність вітчизняних молочних порід. Визначенні закономірності формування молочної продуктивності доцільно використовувати для розробки ефективних програм селекції та перспективних планів селекційно-племінної роботи зі стадами молочної худоби.