Cherkassy Experimental Station of Bioresources of NAAS

the main institution of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine for the coordination of scientific research in furry and rabbit breeding

Кролівництво

Бащенко М. І., Гончар О. Ф., Шевченко Є. А. Кролівництво: Монографія. - Черкаси: Черкаський інститут АПВ, 2011. – 302 с. У книзі викладено літературні дані, та приведено власні дослідження з питань біологічних особливостей, відтворення, годівлі, утримання та племінної роботи в кролівництві, зроблено аналіз сучасного стану кролівництва в Україні та Черкаській області, запропоновано основні заходи виведення галузі кролівництва з кризового стану. Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів зооветеринарного профілю, зооветспеціалістів, керівників кролегосподарств, а також кролівників-аматорів. Розглянуті, схвалені та рекомендовані до видання на засіданні вченої ради Черкаського інституту агропромислового виробництва НААНУ протокол № 12 від 16 грудня 2010 р.