Cherkassy Experimental Station of Bioresources of NAAS

the main institution of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine for the coordination of scientific research in furry and rabbit breeding

Розведення хутрових звірів різних видів за лініями у процесі чистопородного розведення і схрещування

Оптимізація селекційних програм та досвід застосування аналізуючого схрещування в стадах української чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід Черкаської області

Удосконалення системи чистопородного розведення американської норки в умовах сучасних звірогосподарств

Відтворні якості кролів у залежності від паратипових факторів

Інтенсивність росту молодняку кролів у залежності від годівлі повнораціонним комбікормом, збалансованим за структурованою клітковиною

Оцінка племінної цінності самців кролів породи полтавське срібло за методом BLUP

Оцінка генетичної структури кролів за ДНК-маркерами міостатину та прогестеронового рецептора

Використання промислового схрещування для підвищення м’ясної продуктивності

Удосконалення технології годівлі американської норки з використанням біологічно – активних добавок

Удосконалення кролів породи полтавське срібло за ознаками продуктивності та екстер’єру

Теоретичне обґрунтування шляхів оптимізації селекційного процесу в популяціях молочної худоби.

Вплив типу приміщення на формування основних параметрів мікроклімату та продуктивність свиней

Cистема схрещування та гібридизації свиней для товарних господарств черкаської області̆

Ефективність використання сірковмісних біорегуляторів в годівлі американської норки.

Добір та підбір свиней з використанням індексної оцінки за методом BLUP

Досвід реконструкції свинарських приміщень та створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у дослідних господарствах мережі НААН

Ефективність використання природних мінеральних сорбентів в годівлі американської норки.

Утримання кролів в приміщеннях закритого типу

Ефективність термоізоляції огороджувальних конструкцій опалюваних свинарських приміщень