Cherkassy Experimental Station of Bioresources of NAAS

the main institution of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine for the coordination of scientific research in furry and rabbit breeding

Напрямки наукової діяльності

- виконання для зацікавлених організацій і підприємств науково-дослідних робіт та проектів, що входять до компетенції тваринництва, екології та біотехнології;

- проведення навчань, курсів, тренінгів керівників та фахівців різних рівнів та спеціальностей агропромислової сфери, перепідготовка кадрів і підвищення кваліфікації в агропромисловому комплексі регіону;

- розробка, апробація і впровадження системи кормовиробництва, яка забезпечує високий рівень продуктивності тварин та виробництво конкурентоспроможної продукції;

- вивчення біологічних, екологічних і технологічних проблем і розробка ефективних напрямів і методів збереження та збагачення природних біологічних ресурсів мисливського господарства та ПЗФ і підвищення його біологічної продуктивності;

- надання консультативних послуг сільськогосподарським підприємствам, селянським, фермерським та орендним господарствам.

Кролівництво:

- наукове забезпечення галузі кролівництва; 

- вивчення біологічних і генетичних можливостей та потенціалу в технології розведення кролів;

- створення нових високопродуктивних порід і типів кролів;

- удосконалення селекційно-племінної роботи в розведенні кролів. 

- розробка і впровадження систем раціонального використання кормів та технологій годівлі кролів;

Звірівництво:

- вивчення біологічних і генетичних можливостей та потенціалу в технології розведення хутрових звірів;

- удосконалення селекційно-племінної роботи в розведенні хутрових звірів;

- наукове забезпечення галузі хутрового звірівництва.

Скотарство:

- розробка і впровадження ресурсозберігаючих технологій одержання екологічно чистої продукції в скотарстві;

- наукове забезпечення ведення племінної справи в скотарстві;

- розробка раціональних систем вирощування племінного молодняку.

Свинарство:

- впровадження оцінки свиней з використанням індексів і за системою BLUP;

- розробка і впровадження перспективних програм ведення галузі племінного свинарства; 

- розробка і впровадження систем раціонального використання кормів та технологій годівлі свиней;

- розробка енергоощадних технологій ведення свинарства в різних категоріях господарств.

Екологія:

- вивчення впливу антропогенних змін навколишнього природного середовища на умови існування та динаміку популяцій флори та фауни;

- розробка проектів кадастрів та проведення моніторингу в природно-географічних зонах і господарських регіонах України.