Cherkassy Experimental Station of Bioresources of NAAS

the main institution of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine for the coordination of scientific research in furry and rabbit breeding

Станція створена з метою наукового забезпечення галузей тваринництва, включаючи хутрове звірівництво, кролівництво скотарство та свинарство в напрямках вивчення біологічних ресурсів та розробки нових методичних підходів, технологічних можливостей, та їх ефективного використання, а також інших супровідних напрямів з метою удосконалення, ефективного розвитку і підвищення біологічної та економічної продуктивності галузей тваринництва.

Станція є науково-методичним центром програми наукових досліджень: ПНД №36 Селекційно-технологічні рішення ефективного виробництва продукції кролівництва та хутрового звірівництва «Кролівництво та хутрове звірівництво»

Черкаській дослідній станції біоресурсів НААН 90-років

Черкаській дослідній станції біоресурсів Національної академії аграрних наук України (до 1991 року Українське відділення Всесоюзного науково-дослідного інституту мисливського господарства та звірівництва) виповнюється 90 років.

За цей час установа сформувалася як провідний науковий заклад Національної академії аграрних наук, що займається фундаментальними та прикладними дослідженнями в галузі кролівництва, хутрового звірівництва, скотарства, свинарства, вівчарства, а також мисливствознавства та сталого розвитку природоохоронних територій на основі освоєння завершених наукових розробок, розробки галузевих програм, науково-методичних рекомендацій.

Згідно постанови бюро президії НААН від 17.09.2014 року, протокол N° 9 Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН визначена головною науковою установою Національної академії аграрних наук України з координації наукових досліджень у звірівництві і кролівництві на період 2016-2020рр.

Дослідна станція є регіональним Центром наукового забезпечення галузей тваринництва, в рамках діяльності якого здійснюється розробка та науковий супровід інноваційних та пілотних проектів розвитку агроформувань; трансфер інноваційних технологій в скотарстві, свинарстві, вівчарстві, природоохоронних програм; надання науково-консультаційних та інформаційних послуг.

Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН має свою цікаву та непросту історію. Створена в далекому 1929 р. в м. Харків за ініціативою Українського товариства мисливців лабораторія для «...изучения состояния охотничьей фауны и состояния охотничьего дела на Украине», робота працівників організації була спрямована на вивчення стану та чисельності популяцій мисливських тварин в УРСР. В 1930 р. лабораторія товариства мисливців переходить у підпорядкування зовнішньоекономічного об'єднання «Союзпушнина», яке за часів СРСР було монополістом з експорту хутра. Завданнями лабораторії було дослідження можливості акліматизації нових для хутрового промислу видів звірів - американська норка, нутрія, ондатра. Не припинялася робота з моніторингу мисливської фауни в республіці.

У 1974 році відділення переводиться до м. Черкаси. За цей період науковцями розроблено елементи технології утримання та розведення нутрій, особлива увага приділялася питанням селекції, годівлі та ветеринарного захисту хижих хутрових звірів (норок, лисиць, песців), надавалася методична та консультативна допомога сусіднім республікам (Литва, Латвія, Білорусь).

З розпадом СРСР у 1991 р. Українське відділення ВНДІМЗ (Всесоюзного науково-дослідного інституту мисливствознавства і звірівництва) втрачає зв'язки з головною установою і переходить до складу Інституту тваринництва УААН, а в 2004 р. дослідна станція звірівництва та мисливствознавства переходить до складу Черкаського інституту АПВ. Період характеризується відновленням роботи в галузі хутрового звірівництва, мисливствознавства та екологічної безпеки. Науковцями дослідної станції розроблено та запропоновано до впровадження нові підходи у відтворенні американської норки та нутрії в умовах сучасних звірогосподарств, способи підвищення резистентності молодняку та покращення якості хутра звірів.

З 2011 р, дослідна станція звірівництва та мисливствознавства змінює підпорядкування і має назву Черкаська дослідна станція біоресурсів Інституту розведення і генетики тварин НААН. З січня 2014 року підпорядковується безпосередньо Національній академії аграрних наук України.

До складу дослідної станції входять відділи:

- біорізноманіття та екології;

- тваринництва та виробництва екологічно-чистої продукції;

- насінництва, маркетингу та товарного забезпечення;

За час існування дослідної станції, проведено ряд фундаментальних та прикладних розробок, серед яких є пріоритетні у вітчизняній аграрній науці.

Здійснено випробування та впровадження 38 актуальних наукових розробок в галузі тваринництва, серед яких такі як: Пристрій для вимірювання параметрів мікроклімату приміщень, Спосіб прогнозування продуктивності ВРХ на ранніх стадіях онтогенезу за типами дерматогліфів носо-губного дзеркала, Комп’ютерна програма “Автоматизована система племінного обліку кролів” («АСПОК»), Спосіб підвищення рухливості і запліднюючої здатності сперматозоїдів розмороженої сперми бугаїв, Спосіб визначення племінної цінності кролів різних генотипів із використанням селекційно-генетичного індексу, Електронний аналізатор мікроклімату тваринницьких приміщень та ін.

За останні десять років науковцями Черкаської дослідної станції біоресурсів НААН видано 14 монографій, таких як: Проектування інтенсивного виробництва кролятини в Україні: Монографія. - Чорнобай. «ЧКПП», 2019. – 212 с., «Кролівництво», видання третє перероблене. Монографія / Чорнобай. «ЧКПП», 2018. – 306 с., Молочне скотарство в фермерських та особистих селянських господарствах / Монографія. Чорнобай. «ЧКПП», 2017 – 228 с., співавторство у виданні Технологія органічного виробництва свинини. Монографія/ Полтава. ТОВ «Фірма «Техсервіс». 2017. – 401 с., Методологія та організація наукових досліджень в тваринництві. Посібник / Київ Аграрна наука. 2017. – 327 с. Отримано 15 патентів, які підтримуються на теперішній час та 1 авторське свідоцтво на твір.

Заснована наукова школа академіка Бащенка М.І. "Селекція та відтворення великої рогатої худоби" під керівництвом якого було здобуто 3 наукові ступені доктора та 9 кандидата сільськогосподарських наук. Серед докторів сільськогосподарських наук найбільш відомими є Хмельничий Л.М., Коцюбенко Г.А., і кандидатів наук Надточій В.М., Кузебний С.В., Гавриш О.М., Бойко О.В.

Колектив дослідної станції неодноразово нагороджувався відзнаками Прзидії НААН та Верховної ради України.